Juridisk information

Information

Patrick Kühne
Kolpingstr. 12
04416 Markkleeberg

Kontakt:

E-post: patrick@101places.de

Vi ber dig att kontakta oss via e-post. Förfrågningar besvaras så snart som möjligt.

Försäljningsskatt:

Identifikationsnummer för omsättningsskatt:
DE251359457

Ansvarig för innehållet:

Patrick Kühne
Kolpingstr. 12
04416 Markkleeberg

Lösning av tvister

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Du hittar vår e-postadress i texten ovan.

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

Ansvar för innehållet

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med den allmänna lagstiftningen enligt § 7.1 i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då man får kännedom om en konkret överträdelse. Om vi får kännedom om motsvarande överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet var inte identifierbart vid tidpunkten för länkning.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig om det inte finns konkreta bevis för brott mot lagen. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Duplicering, bearbetning, distribution och varje form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt tillstånd från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna sida inte har skapats av operatören respekteras tredje parters upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part identifieras som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.